Projectfinanciering

21 juli 2008

Gate terminal tekent projectfinanciering van EUR 745 miljoen

Gate terminal B.V., een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak N.V.maakt bekend dat het een project-financieringsovereenkomst ter waarde van EUR 745 miljoen heeft afgesloten met de European Investment Bank en een syndicaat van 10 internationale relatiebanken.

De financiële faciliteiten zullen worden aangewend voor de financiering van de Liquefied Natural Gas (LNG) importterminal op de Maasvlakte nabij Rotterdam, waarvan de bouw onlangs gestart is. De terminal zal een belangrijke rol spelen in de toekomstige levering van aardgas aan de WestEuropese energiemarkt. Het zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 9 miljard kubieke meter per jaar en zal naar verwachting in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn.De projectkosten bedragen rond EUR 800 miljoen, waarvan rond 15% van de kosten gefinancierd worden via het eigen vermogen van de aandeelhouders en rond 85% door middel van financiering door de betreffende banken.

De faciliteiten hebben een looptijd van 20 jaar en bestaan uit 2 financieringsregelingen. De European Investment Bank financiert rond EUR 340 miljoen en het syndicaat van 10 banken maximaal rond EUR 405 miljoen exclusief een garantiefaciliteit. Beide faciliteiten zijn gebaseerd op variabele rentetarieven. Gate terminal beschikt over financiële ‘hedge’ instrumenten om de gevolgen van eventuele renteschommelingen substantieel op te vangen.

Henk Chin Sue, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Gasunie en Jack de Kreij, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Vopak, reageerden beiden:

“We zijn trots op het feit dat de European Investment Bank en een internationale groep van gerespecteerde banken participeren in het eerste Nederlandse LNG-project. De unieke ‘open access’ strategie van Gate biedt meerdere energiebedrijven de mogelijkheid om te profiteren van deze nieuwe Europese toegangspoort voor aardgas. Reeds 3 klanten hebben zich verbonden aan dit project. De financiële faciliteiten bieden een uitstekende basis voor een toekomstige uitbreiding van de terminal”.

Syndicaat van banken en adviseurs

Het syndicaat van banken bestaat uit Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Calyon, DnB NOR Bank ASA, Fortis Bank N.V., ING Bank N.V., Rabobank, Royal Bank of Scotland plc en Svenska Handelsbanken. Deze banken traden allen op als ‘Mandated Lead Arrangers’. ING Bank N.V. zal optreden als de ‘Facility Agent’ van deze transactie. ABN AMRO Bank N.V. trad in deze transactie op als financieel adviseur en Addleshaw Goddard als juridisch adviseur. De European Investment Bank en het syndicaat van 10 banken werden geadviseerd door Ashurst

Klanten en minderheidsaandeelhouders van Gate terminal

De eerste klanten die langetermijn doorvoercontracten getekend hebben met Gate terminal zijn DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk en Essent uit Nederland. Als onderdeel van de overeenkomst hebben DONG Energy, Essent en OMV Gas & Power (als grootaandeelhouder van EconGas) ieder een aandelenbelang van 5% verworven in Gate terminal, waarbij het onafhankelijke karakter van de terminal gewaarborgd blijft.
_______________________________________________________________

Profiel Gate terminal B.V.

De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om aanvullende import. Tegen die achtergrond startte N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (Gas Access To Europe), een LNG-importterminal. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet, met als doel een gelijkmatige uitzending van aardgas. De samenstelling van het product verandert niet.

De functies van de terminal zijn:

  • de ontvangst van LNG uit speciale LNG-schepen;
  • de buffering van LNG tussen de plaats van ontvangst en afvoer;
  • de verdamping van LNG tot aardgas en
  • de doorvoer van aardgas naar het gastransportnet voor de Nederlandse en Noordwest-Europese markten.

De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 9 miljard kubieke meter (bcm) per jaar en zal bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. Naar verwachting zal de terminal in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn.
Meer informatie is beschikbaar op de website van Gate terminal: www.gate.nl

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie)

Gasunie is een gasinfrastructuur en -transportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. De totale lengte van het pijpleidingnet in Nederland en Duitsland bedraagt meer dan 15.000 kilometer en geldt met een doorzet van bijna 125 miljard m3 als een van de grootste hogedruknetten in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke transportnet, alsmede het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en – infrastructuur. Sinds 1 juli 2008 is Gasunie tevens eigenaar van de voormalige gastransportdivisie van BEB en EMFG in Duitsland, die nu de naam Gasunie Deutschland draagt. Bij haar activiteiten speelt Gasunie in op de wensen van klanten, die hun aardgas op een veilige en duurzame manier getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven. Hiermee dient Gasunie ook het publieke belang.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Communicatie
Hansch van der Velden
Telefoon: 050 – 521 21 60
E-mail: pers@gasunie.nl
Website: www.gasunie.nl

Profiel Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 76 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 26 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon: 010 – 400 2777
E-mail: corporate.communication@vopak.com
Website: www.vopak.nl