Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

Veiligheid, gezondheid en milieu hebben de hoogste prioriteit bij Gate terminal. Het zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de processen op een LNG-terminal. De sector is begin jaren zeventig begonnen met de ontwikkeling van standaard codes, apparatuur en ontwerp. Hierdoor heeft de LNG-industrie een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid. Daarnaast voeren wij een strikt beleid dat erop gericht is geen schadelijke emissies uit te stoten. Aardgas en LNG worden wereldwijd erkend als energiedragers met een geringe milieubelasting en goede veiligheidshistorie.

Gate terminal zet zich in om:

  • voor alle personen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zonder letselrisico’s te creëren en te handhaven
  • het milieu te beschermen door het beperken van milieugevolgen bij onderhouds- en bedrijfsactiviteiten
  • te zorgen dat onze medewerkers en aannemers op de juiste wijze zijn getraind om hun werk uit te voeren
  • te zorgen voor een goede veiligheidscultuur
  • te zorgen dat VGM-overwegingen worden meegewogen bij alle managementbeslissingen

Naleving beleid
Naleving van ons beleid door alle medewerkers is van wezenlijk belang om de hoogste normen op het gebied van VGM-prestaties te realiseren. Met enthousiasme en alertheid richten we ons stelselmatig op het nastreven, implementeren en bewaken van:

  • veilige werksystemen waardoor ongevallen worden vermeden, gevaren worden beperkt en risico’s worden verminderd tot een acceptabel niveau
  • permanent delen van ervaringen die intern en via stakeholders worden opgedaan en die ervoor zorgen dat onze VGM-prestaties continu worden verbeterd
  • continue verbetering van onze veiligheidscultuur en VGM-prestaties
  • de naleving van de geldende wetten en erkende best practices.

De verantwoordelijkheid en de zorg voor veiligheid, gezondheid en het milieu is een zaak van ons allemaal. Verantwoordelijkheid en zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu vormen een integraal onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.