Capaciteit

Primaire markt

De terminalcapaciteit is 12 BCMA. Tot en met 1 oktober 2019 is nog 0,9 BCMA te koop. Daarna is 1 BCMA te koop tot en met 1 september 2031. Vervolgens is 9 BCMA te koop tot en met 1 september 2036. Daarna is de volle 12 BCMA te koop. Tot de primaire capaciteit behoort ook nog 4 BCMA extra bij realisatie van de vierde tank. Indien alleen send-out wordt bijgebouwd, is 2 BCMA extra te koop. Als en wanneer (bij vraag vanuit de markt) Gate overweegt om deze toekomstige capaciteit aan te bieden, zal dit plaatsvinden via een openbare procedure die voldoet aan de wettelijke vereisten. Neem contact op met Gate voor verdere informatie over de beschikbare diensten en capaciteit. Primaire capaciteit zal worden toegekend op basis van ‘first come, first serve’.

Secundaire markt

Diensten met betrekking tot de secundaire capaciteit van de terminal kunnen alleen worden verkregen door ‘permitted transferees’ (PT) die een doorzetovereenkomst hebben afgesloten met Gate terminal B.V. en waaraan de capaciteit is overgedragen door een bestaande klant van Gate. Het kan een enkel slot (‘Use It Or Lose It’-slot) of overige capaciteit betreffen.

UIOLI-procedure

Gate publiceert de UIOLI-slots op het EBB namens de huidige capaciteitsgebruiker, ten vroegste 30 dagen voor het begin van het betreffende aankomstvenster. Geregistreerde gebruikers (RU’s) die geïnteresseerd zijn in een dergelijk UIOLI-slot nemen contact op met de klant die het slot aanbiedt en komen met deze overeen onder welke voorwaarden het slot wordt overgenomen. Als overeenstemming is bereikt, moet de RU de status van een PT hebben om het UIOLI-slot te kunnen gebruiken. Een PT voldoet aan alle vereisten zoals nader uiteengezet in de algemene voorwaarden. Gate is betrokken bij deze transactie, aangezien de factuur voor de UIOLI-slot moet worden voldaan aan Gate.

Wanneer de transactie is afgerond, heeft de UIOLI-klant recht op een aanlegslot in het geplande aankomstvenster (SAW) dat is gespecificeerd, opslagcapaciteit voor een vooraf bepaalde periode, en gasleveringsrechten gedurende een vooraf bepaalde periode. Dit proces wordt ondersteund door een IT-platform dat elektronisch prikbord (EBB) wordt genoemd. Geregistreerde gebruikers krijgen toegang tot dit systeem.

Overdracht

Bestaande klanten kunnen de door hen ingekochte capaciteit bij de terminal in zijn geheel (een volledige overdracht) of deels (een gedeeltelijke overdracht) overdragen aan een andere klant of een ‘permitted transferee’. De gehele procedure hiervoor is nader uitgewerkt in de Customer Operating Manual, de COM, van de terminal. Gate is bij deze procedure betrokken en de factuur dient te worden voldaan aan Gate.