Overeenkomst E.ON Ruhrgas

5 augustus 2008

Gate LNG terminal tekent overeenkomst met E.ON Ruhrgas

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak (Vopak), strategische partners in Gate terminal, maken bekend dat Gate terminal een langetermijn contract getekend heeft met E.ON Ruhrgas AG (E.ON Ruhrgas) uit Duitsland. E.ON Ruhrgas is een van Europa’s toonaangevende energiebedrijven en zal jaarlijks 3 miljard kubieke meter (bcm) tot gas verdampt vloeibaar aardgas (LNG) doorvoeren. Het is het vierde energiebedrijf dat Gate terminal zal gebruiken als locatie voor de levering van LNG aan de Noordwest-Europese markt.
Samen met de eerder gesloten overeenkomsten met DONG Energy, EconGas en Essent zal Gate terminal vanaf de tweede helft van 2011, wanneer de terminal naar verwachting volledig operationeel is, een jaarlijkse doorzet van 12 bcm verzorgen. Als onderdeel van de overeenkomst zal E.ON Ruhrgas een aandelenbelang van 5% verwerven in Gate terminal. Gate terminal is de eerste onafhankelijke LNG import terminal in aanbouw in Nederland.

Met de levering van LNG door E.ON Ruhrgas is de totale capaciteit van 540.000 kubieke meter van de 3 voorziene tanks volledig gecontracteerd. Om de additionele LNG-schepen te kunnen ontvangen zal een tweede aanlegsteiger gebouwd worden, evenals de benodigde infrastructuur. Gate terminal zal deze nieuwe terminalfaciliteiten de komende maanden financieren door het aantrekken van additionele externe financiering op basis van de huidige financieringsstructuur.

Gate terminal zal de banken die betrokken zijn bij de op 21 juli aangekondigde projectfinanciering, verzoeken om deze middelen in hun kredietfaciliteiten onder te brengen. In de toekomst is het mogelijk om uit te breiden naar 4 opslagtanks waardoor de totale jaarlijkse doorvoercapaciteit naar 16 bcm wordt gebracht.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageerden beiden: 
“We zijn zeer verheugd dat E.ON Ruhrgas Gate terminal gekozen heeft als nieuwe toegangspoort voor de levering van gas aan Noordwest-Europa. Sinds december 2007 zijn we in staat geweest om langetermijn overeenkomsten te sluiten met vier energiebedrijven uit vier verschillende Europese landen. Dit onderstreept de behoefte aan een LNG import terminal voor de WestEuropese markten en het groeiende belang van het voor de energie industrie nieuwe onafhankelijke business model, waarin de terminal operator zelf geen handelsactiviteiten ontplooit.

Profiel Gate terminal B.V.

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (“Gas Access To Europe”), de eerste onafhankelijke LNG import terminal in Nederland. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Noordwest-Europese markten. De terminal zal een initiële jaarlijkse doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter (bcm), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcm per jaar. Vier Europese energiebedrijven hebben langetermijn overeenkomsten gesloten met Gate terminal.  Als onderdeel van de overeenkomst hebben deze klanten (of hun grootaandeelhouders) een aandelenbelang van 5% verworven in Gate terminal. De resterende 80% van de aandelen in Gate terminal zijn in het bezit van de strategische partners Gasunie en Vopak, zodat het onafhankelijke karakter van de terminal gewaarborgd blijft.
Meer informatie is beschikbaar op de website van Gate terminal: www.gate.nl

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie)

Gasunie is een gasinfrastructuur en -transportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. De totale lengte van het pijpleidingnet in Nederland en Duitsland bedraagt meer dan 15.000 kilometer en geldt met een doorzet van bijna 125 miljard m3 als een van de grootste hogedruknetten in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke transportnet, alsmede het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en –infrastructuur. Sinds 1 juli 2008 is Gasunie tevens eigenaar van de voormalige gastransportdivisie van BEB en EMGTG in Duitsland, die nu de naam Gasunie Deutschland draagt. Bij haar activiteiten speelt Gasunie in op de wensen van klanten, die hun aardgas op een veilige en duurzame manier getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven. Hiermee dient Gasunie ook het publieke belang.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Communicatie
Hansch van der Velden
Telefoon : 050 – 521 21 60
E-mail  : pers@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 78 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 26 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010 – 400 2777
E-mail  : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.nl