Missie & Visie

Missie
Gate terminal verzorgt een essentieel onderdeel in de logistieke keten van doorvoer van vloeibaar aardgas (LNG). Wij maken het mogelijk voor onze klanten om LNG om te zetten in aardgas en te leveren aan de industrie en huishoudens in Noordwest-Europa. Daarnaast kunnen klanten vanuit Gate terminal LNG leveren om als brandstof voor schepen en trucks te gebruiken. Onze medewerkers, diensten en de installaties op onze terminal garanderen een bedrijfsvoering die betrouwbaar, veilig en milieuvriendelijk is.
Wij helpen onze klanten in het verder ontwikkelen van aardgas- en LNG-markten met flexibele en innovatieve diensten die altijd zijn afgestemd op veranderende omstandigheden en markten. Dit doen wij vanaf onze strategische locatie in Rotterdam, de grootste Europese haven, en verbonden met de meest actieve Europese gashandelsmarkt, de Nederlandse TTF (Title Transfer Facility).

Visie
In onze maatschappij neemt de vraag naar energie toe, terwijl de invloed van het energieverbruik op gezondheid en milieu moet worden verbeterd. Aardgas en vloeibaar aardgas (LNG) sluiten zeer goed aan op deze behoeften en blijven daarom nog tientallen jaren een belangrijke rol spelen. Levering van en handel in LNG zullen flink toenemen, doordat LNG ruim voorradig is. Bedrijven die LNG invoeren, dragen daarom bij aan een hoge betrouwbaarheid van de gaslevering in Europa. LNG is bovendien een belangrijke vervangende brandstof in de transitie naar schoner vervoer op lange afstanden, zowel per schip als met vrachtwagens. Vervanging door LNG helpt de maatschappij om de luchtkwaliteit voor haar burgers te verbeteren en motorgeluid te verminderen.