De faciliteiten in hoofdlijnen

Gate terminal B.V. is een terminal voor de import van LNG. Tot de huidige terminalfaciliteiten behoren:

  • Twee aanlegsteigers voor het lossen van gastankers met een inhoud van tussen 65.000 m3 en 267.000 m3.
  • Drie (3) opslagtanks (‘full containment tanks’) met een netto gebruikscapaciteit van elk 180.000 m3.
  • 8 Open Rack Vaporisers (ORV), waarbij warm koelwater uit de E.on-energiecentrale wordt gebruikt voor verdamping van de LNG om te zorgen voor een stabiele dagelijkse doorvoercapaciteit die overeenkomt met 12 miljard kubieke meter gas per jaar (12 BCMA). Dit komt neer op circa 1,67m (n) m3 per uur (~40m (n) m3 per dag)
  • De diepte langs de steigers is 14 meter. Meer informatie over de scheepvaartprocedures is hier te vinden.

De terminal bevindt zich bij de ingang van de Haven van Rotterdam. Via deze link kunt u onze locatie vinden, evenals een routebeschrijving met kaart. De terminal is aangesloten op het GTS-netwerk via aansluitpunt 201345.

Omschrijving van de diensten

Gate terminal biedt zijn klanten de volgende diensten:

  • Aanmeren en lossen van gastankers
  • Opslag van LNG
  • Verwerking en hervergassing van LNG en levering van het gas aan het landelijke Nederlandse gastransportnet
  • Diensten op het gebied van kwaliteitsaanpassing om de Wobbe-index te wijzigen (WQA).

Meer informatie: functies van de terminal.

LNG-kwaliteit

De kwaliteit van gas die wordt geleverd aan het Nederlandse hogedruktransportsysteem voor hoogcalorisch aardgas (het Nederlandse gastransportnet) moet voldoen aan de specificaties van de Nederlandse TSO, Gas Transport Services B.V. (GTS).

Wat betreft de Wobbe-index biedt Gate zijn klanten een dienst die een bredere Wobbe-bandbreedte toelaat, d.w.z. een bruto calorische waarde (GCV) van 39,5 MJ/m3(n) tot 46,7 MJ/m3(n) en een Wobbe-index van 49,9 MJ/m3(n) tot 57,24 MJ/m3(n).

Aangezien de terminal een gemengde doorvoer heeft, is een overeenkomst voor WQA-diensten voor alle klanten verplicht. Gate heeft deze diensten (inclusief de bediening van kwaliteitsconversieapparatuur) uitbesteed aan de TSO.