Startsein bouw

28 juni 2008

Minister van der Hoeven geeft officiële startsein bouw eerste terminal voor vloeibaar aardgas in Nederland

  • Gate terminal versterkt positie Nederland als ‘gasrotonde’;  
  • Onafhankelijke LNG-terminal gaat belangrijke rol vervullen in gasdistributie Europa; 
  • De terminal past binnen het Nederlandse en Europese beleid van energiediversificatie; 
  • Terminal gereed in 2011. 

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, ofwel LNG) op de Maasvlakte in Rotterdam.
Gate terminal, een initiatief van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zal in eerste instantie 9 miljard kubieke meter (bcm) aardgas per jaar kunnen doorzetten en zal bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de nabije toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm per jaar. De tanks zullen ieder een capaciteit hebben van 180.000 kubieke meter.
Gate terminal zal als onafhankelijke LNG-terminal een belangrijke bijdrage leveren om gas uit andere landen naar Europa aan te trekken. Dit is nodig omdat de eigen productie in Europa terugloopt, terwijl de vraag naar aardgas stijgt. Dit vergroot zowel de leveringszekerheid als de mogelijkheid van nieuwe toetreders tot de Europese gasmarkt.
Een consortium bestaande uit Techint, Sener, Entrepose en Vinci gaat de terminal bouwen. Naar verwachting zal de terminal, waarvan de projectkosten rond de EUR 800 miljoen bedragen, in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn.
De bouw van de Gate terminal betekent ook een belangrijke versterking van de strategische positie van Rotterdam als energiehaven. Het havenbedrijf Rotterdam investeert EUR 60 miljoen in de bouw van de basisinfrastructuur.

Minister van der Hoeven zei bij de opening:

“Dit is een uitstekend initiatief. Deze terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat niet alleen strategische diversificatie van de aanvoer van LNG voorstaat maar ook duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten voor de toekomstige energievoorziening hanteert. Bovendien versterkt het,door de directe koppeling van de LNG-terminal op het bestaande aardgastransportnet, de belangrijke positie van Nederland als Europees knooppunt voor handel in en transport van aardgas,.”

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageren beiden:

“Wij zijn heel trots dat de bouw van de Gate terminal nu echt van start gaat. Er is behoefte aan een moderne LNG terminal. De eerste lange termijn -contracten met drie grote Europese energiebedrijven, Dong Energy, EconGas en Essent voor een gezamenlijke doorzet van 9 miljard cbm aardgas per jaar illustreren dit. Het initiatief van Gate terminal onderscheidt zich door zijn onafhankelijkheid, toegankelijkheid, de uitstekende locatie, veel aandacht voor veiligheid en milieu en de unieke combinatie van twee sterke bedrijven, Gasunie en Vopak,”
_______________________________________________________________
Profiel Gate terminal B.V.

De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om aanvullende import. Tegen die achtergrond startte N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (Gas Access To Europe), een LNG-importterminal. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet, met als doel gelijkmatige uitzending van aardgas. De samenstelling van het product verandert niet.
De functie van de terminal zijn:

  • de ontvangst van LNG uit speciale LNG-schepen;
  • de buffering van LNG tussen de plaats van ontvangst en afvoer;
  • de verdamping van LNG tot aardgas en
  • de doorvoer van aardgas naar het gastransportnet voor de Nederlandse en Noordwest-Europese markten.

De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 9 miljard kubieke meter (bcm) per jaar en zal bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. Naar verwachting zal de terminal in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn. Website: www.gateterminal.com

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie is een gasinfrastructuur en –transportbedrijf (hoofdvestiging in Groningen) met een toonaangevende positie in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet, alsmede het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en –infrastructuur. Daarbij wordt ingespeeld op de wensen van klanten, die hun aardgas op een veilige en duurzame manier getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven. Hiermee dient Gasunie ook het publieke belang.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Communicatie
Hansch van der Velden
Telefoon : 050 – 521 21 60
E-mail : pers@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 76 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 26 miljoen cbm in 31 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon: 010 – 400 2777
E-mail: corporate.communication@vopak.com
Website: www.vopak.nl