Duurzaamheid

Gate terminal is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven dagelijks naar een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. Tegelijkertijd hebben veiligheid voor de directe omgeving van onze terminal en bescherming van het leefmilieu dezelfde prioriteit. Dit betekent dat wij de gevolgen van onze werkzaamheden op het milieu zoveel mogelijk beperken.

Op basis van ons milieumanagement systeem ISO 14001 werken wij voortdurend aan verbetering van onze voorzieningen en activiteiten. Door zorgvuldige planning en voorbereiding van onze werkzaamheden zorgen wij dat de impact op de omgeving gering is. Dit gebeurt onder meer door beperkt gebruik van grondstoffen.

Duurzame bedrijfsvoering
Gate terminal streeft naar duurzaam functioneren. Daarom nemen wij bijvoorbeeld restwarmte af die vrijkomt bij de energieopwekking van de nabijgelegen energiecentrale. Met deze restwarmte wordt het koude LNG opgewarmd, waardoor het gasvormig wordt. Dit kost geen extra energie. Vervolgens wordt het gebruikte water gekoeld naar de temperatuur van het zeewater en teruggeloosd, wat beter is voor het ecosysteem.