Flexibele energie

Gate terminal ziet de handel in LNG sterk toenemen, omdat het ruim voorradig is en wereldwijd kan worden afgeleverd. De groeiende behoefte aan energie vraagt tegelijkertijd om minder belasting van milieu en gezondheid. Aardgas en LNG sluiten daar goed op aan. Zij vormen een flexibele energiebron als aanvulling op hernieuwbare energie uit zon en wind en blijven daarom naar verwachting nog tientallen jaren van belang.

Aardgas ontwikkelt zich van een standaardvoorziening naar een maatwerk product. Dit betekent dat het daar wordt ingezet waar geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn en waar het de meeste waarde voor samenleving en eindgebruiker oplevert. Door deze aanpak, samen met innovaties en hernieuwbare gassen, kan de gehele energievoorziening zowel klimaatneutraal (minder CO2) als betrouwbaar en betaalbaar blijven. Doordat in Europa de productie van aardgas sneller afneemt dan de consumptie ervan, draagt de import van aardgas of LNG bij aan de leveringszekerheid van energie voor huishoudens en industrie.