Functies LNG

LNG heeft de volgende functies:

 • LNG als bron voor aardgas
  Een kubieke meter aardgas neemt in vloeibare vorm minder dan 0,2% van het volume van de gasvormige brandstof in. Daarom is LNG veel beter op te slaan en te vervoeren dan gasvormig aardgas. Bij lange afstanden is het dus efficiënter om het vloeibaar te maken en per schip te vervoeren.
 • LNG als brandstof voor schepen
  In vergelijking met diesel en stookolie heeft LNG veel minder impact op het klimaat, milieu en de gezondheid. Doordat aardgas in vloeibare vorm zeshonderd keer minder volume inneemt dan in gasvorm, kan er in de tank voldoende brandstof worden ingeslagen om dezelfde afstanden af te leggen als met diesel of stookolie. Schepen die op LNG varen, voldoen zonder aanvullende maatregelen aan de in 2015 aangescherpte emissienormen (SECA) voor de maritieme sector in de Noordzee en de Oostzee. De zwavelnorm van de maritieme VN-organisatie IMO bepaalt dat per 1 januari 2020 scheepsbrandstof maximaal 0,5% zwavel mag bevatten. LNG voldoet aan die norm. Oude schepen kunnen worden uitgerust met filters, terwilj voor nieuwe schepen een op LNG-aangedreven motor voor de hand ligt.
 • LNG als brandstof voor vrachtwagens
  LNG is op dit moment het meest eco-vriendelijke alternatief voor diesel en stookolie in de transportsector. Het is een veelbelovende alternatieve brandstof voor de transitie naar schoon transport per vrachtwagen of schip. Vrachtwagens die op LNG rijden hebben een lagere uitstoot van fijnstof, zwaveloxide en CO2. Als brandstof voor gasmotoren is LNG stiller dan de toepassing van dieselmotoren. Het verschil in geluidsniveau is dusdanig groot dat vrachtwagens met LNG als brandstof ’s nachts kunnen worden ingezet waar ze nu alleen overdag zijn toegestaan vanwege geluidshinder.
 • LNG voor de handel
  Vanuit Gate terminal kunnen klanten gas leveren aan kleinere terminals in Europa. Ten tweede kan Gate terminal LNG terugladen naar grote schepen voor levering aan andere bestemmingen wereldwijd om ter plekke plotselinge tekorten te dekken in die plaatsen. Gate terminal vervult dan op dit gebied een belangrijke netwerkfunctie. Het afleveren en ophalen van LNG onderstreept de waarde van de opslagmogelijkheden op de terminal.