Gate terminal: toegangspoort voor wereldwijde aanvoer van LNG

Gate terminal is dé LNG hub van Europa – een professionele toegangspoort voor LNG dat uit de gehele wereld wordt aangevoerd. De importterminal op de Maasvlakte in Rotterdam draagt bij aan de aardgasvoorziening in Nederland en Noordwest-Europa. Voor zijn klanten ontvangt Gate terminal LNG, slaat het op, maakt het weer gasvormig en brengt het vervolgens in het gastransportnetwerk voor distributie naar huishoudens en industrie.

Liquefied Natural Gas (LNG) is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot -162°C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan gewoon aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstanden is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

LNG wordt ook ingezet als brandstof voor schepen en vrachtauto’s, ter vervanging van diesel en stookolie. Bij Gate terminal wordt LNG geladen in bunkerschepen of vrachtwagens die andere schepen voorzien van brandstof.

Deze eerste Nederlandse LNG-importterminal is operationeel sinds 2011 en heeft een doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 gas per jaar. De capaciteit van Gate terminal dekt ongeveer eenderde van het nationale gasverbruik. De terminal heeft drie opslagtanks, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor tankwagens en een omgeving waar LNG wordt omgezet in aardgas. De Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal.

Waarom LNG?
In Nederland en Noordwest-Europa neemt de productie van aardgas af, terwijl de vraag toeneemt. LNG is daarom nog tientallen jaren noodzakelijk voor de samenleving zolang andere energiebronnen onvoldoende beschikbaar zijn om te voorzien in de energiebehoefte. LNG is weliswaar een fossiele brandstof, maar wel één van de meest milieuvriendelijke. Vrachtwagens die op LNG rijden, zijn stiller, hebben een lagere uitstoot van CO2 en veroorzaken vrijwel geen luchtvervuiling door fijnstof, stikstofoxide of zwaveloxide. LNG is daarom een veelbelovende keuze voor de transitie naar schoner vervoer.

Er vindt veel onderzoek plaats naar de productie van bio-LNG (Liquified Bio Methane), een logische stap naar duurzamere oplossingen. Het LNG wordt dan geproduceerd uit reststromen, zoals afval, mest en slib. Biomassa wordt omgezet in biogas, vervolgens opgewerkt tot groengas en verkoeld tot bio-LNG. De CO2-uitstoot wordt dan zelfs tot een minimum beperkt en kan in bepaalde gevallen zelfs ‘carbon positive’ zijn.

Waarom Gate terminal?
Klanten waarderen onze betrouwbare en flexibele dienstverlening. Vanuit een veilige werkomgeving zetten onze deskundige medewerkers zich dagelijks in om tegemoet te komen aan de planning en wensen van onze relaties. Rotterdam is een efficiënte locatie voor een LNG-importterminal: uitstekend bereikbaar voor LNG-schepen, alle noodzakelijke begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten in de haven zijn binnen handbereik en het Nederlandse aardgasnetwerk heeft uitstekende verbindingen.