Functies terminal

Gate terminal beschikt over drie opslagtanks, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor vrachtwagens en een omgeving waar LNG wordt omgezet in aardgas. De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid dat strategische spreiding van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert. Gate werkt in opdracht van klanten die eigenaar zijn van de LNG.

Gate heeft de volgende functies met betrekking tot de aangevoerde LNG:

 • Ontvangst en lossen
  Voordat een LNG-schip begint met lossen, wordt een uitgebreide veiligheidschecklist afgewerkt. Vanuit het schip wordt het vloeibare gas via een losinstallatie en een pijpleiding overgepompt naar de opslagtanks. Een dampretoursysteem zorgt daarbij dat in geen van de tanks onder- of overdruk kan ontstaan. Daardoor verloopt het overpompen efficiënt en veilig.
 • Opslag en inkoelen
  De LNG wordt tijdelijk opgeslagen in zeer goed geïsoleerde tanks. Het product kan worden ingekoeld door de LNG-damp af te zuigen, waardoor de temperatuur in de tank daalt. Deze damp wordt vervolgens toegevoegd aan het gas dat via de gaspijpleiding wordt uitgezonden.
 • Verwarming en uitzending van gas
  De LNG wordt uit de tanks gepompt en op druk gebracht. Daarna wordt het verwarmd, gasvormig gemaakt en verlaat het als aardgas de terminal via een ondergrondse leiding. Deze sluit aan op het gastransportnet voor verdere distributie naar huishoudens en industrie in Nederland en Noordwest-Europa.
 • Laden in kleine schepen en trucks
  Het laden van LNG in kleine schepen en trucks voor distributie naar de kleinere terminals, benzinestations en grotere schepen waar het als brandstof wordt gebruikt.
 • Terugladen
  Het terugladen van LNG naar grote schepen, zodat klanten van Gate de LNG op de wereldmarkt kunnen verhandelen.