Sponsorbeleid

Gate terminal sponsort het DeltaPORT Donatiefonds, een stichting waarin het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs deelnemen. Directe sponsoraanvragen wijzen wij in principe af, omdat wij bijdragen aan het DeltaPORT Donatiefonds. Dit fonds verdeelt de sponsorbedragen van de deelnemende bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam onder lokale instellingen zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie.

Wilt u een verzoek om sponsoring indienen, dan verwijzen wij u graag naar het DeltaPORT Donatiefonds: www.deltaportdonatiefonds.nl.