Betrouwbaar en veilig

LNG is vloeibaar aardgas. Door gas af te koelen tot -162 °C wordt het vloeibaar. Hierdoor neemt het volume af met een factor zeshonderd en kan het zeer efficiënt en veilig worden opgeslagen en getransporteerd. LNG staat niet onder druk, is geurloos, niet giftig en niet corrosief. Onder andere hierdoor is het een gunstige alternatieve brandstof voor binnenvaartschepen en vrachtwagens. LNG heeft andere eigenschappen dan traditionele brandstoffen, waardoor ook andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Veiligheid heeft op Gate terminal de hoogste prioriteit. Wij zijn er daarom trots op dat sinds de start geen enkel ongeval met letsel heeft plaatsgevonden. ‘Nul’ is onze doelstelling, maar ook het voorkomen van bijna-ongevallen en -incidenten. Onze veiligheidsprocedures worden daarom voortdurend geoptimaliseerd, opdat iedereen die zich op de terminal bevindt zich aan dezelfde hoge veiligheidseisen en -standaarden houdt. Even belangrijk is de veiligheidscultuur. Het goede resultaat dat wij bereiken, is vooral te danken aan de betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Zij stellen veiligheid altijd voorop, zodat wij op het hoogste veiligheidsniveau service kunnen verlenen aan onze klanten én zorgen dat onze omgeving kan vertrouwen op een professionele bedrijfsuitoefening.