Mijlpalen Gate terminal

17 april 2007

Gate terminal bereikt nieuwe mijlpalen

  • Gate terminal B.V. en Havenbedrijf Rotterdam zijn het eens over lange termijn lease van 23 hectare
  • Shell Energy Europe B.V. en Gate terminal B.V. tekenen akkoord op hoofdlijnen
  • Europese Commissie akkoord met ontheffing door Nederlandse overheid

Gate terminal B.V., een samenwerkingsverband van de N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak N.V., heeft het voornemen om in het Rotterdamse havengebied een LNG-importterminal en verdampingsinstallatie te bouwen. Het Gate terminal project heeft een aantal belangrijke mijlpalen bereikt.

De bestuursleden van Gate terminal B.V. en Havenbedrijf Rotterdam zijn het eens over een lange termijn lease van 50 jaar voor 23 hectare op de Maasvlakte. Verwacht wordt dat de aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam binnenkort hun goedkeuring hieraan zullen geven. Havenbedrijf Rotterdam gaat het gebied aanpassen voor de specifieke infrastructuur van de LNG terminal.

Shell Energy Europe B.V. en Gate terminal B.V. hebben een akkoord op hoofdlijnen getekend over capaciteitsrechten op maximaal 4 miljard m3 van de jaarlijkse doorzet van de LNGhervergassingsterminal van Gate, in Rotterdam. Door de overeenkomst krijgt Shell capaciteitsrechten in een later stadium van het Gate-terminalproject.

De Europese Commissie is akkoord met het besluit door de Nederlandse minister van Economische Zaken om Gate terminal een ontheffing te verlenen in het kader van de Nederlandse Gaswet.

Met het bereiken van bovenstaande mijlpalen ontwikkelt het project zich volgens plan. Als ook alle andere mijlpalen worden gehaald, dan kan medio 2007 een definitieve investeringsbeslissing worden genomen en zal de terminal op zijn vroegst vanaf medio 2010 operationeel zijn.

Noot voor de redactie:
Profiel Shell
Shell Energy Europe B.V. is de Europese tak van de Gas & Power-business van Shell. Met 450 medewerkers verspreid over twaalf landen richt Shell Energy Europe (SEE) zich op het beheer van aanvoer en verkoop van gas aan een brede groep afnemers in heel Europa. SEE beschikt over een ongeëvenaarde diversiteit qua gasvoorziening, niet alleen uit de wereldwijde gasproductieactiviteiten van Shell maar ook van derden. De aanvoerportfolio omvat onder meer pijpleidinggas en LNG uit de wereldwijde operaties van Shell als wereldleider op het gebied van LNG.

Profiel Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam beheert de bijna 10.500 hectare die gebruikt worden door de Rotterdamse haven en het omliggende industriële gebied.Het heeft drie kernactiviteiten:

  • de ontwikkeling, bouw, beheer en exploitatie van de haven en het industriële gebied
  • het efficiënt, veilig en betrouwbaar afhandelen van alle scheepvaart
  • het behartigen van de belangen van de havengemeenschap

Met een doorvoer van 375 miljoen ton is Rotterdam de grootste haven van Europa.

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie
N.V. Nederlandse Gasunie is een aardgastransportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en -infrastructuur. Daarbij wordt ingespeeld op toenemende internationale gasstromen. In 2005 bedroeg de doorzet van gas ruim 95 miljard kubieke meter.

Voor meer informatie:
Communicatie N.V. Nederlandse Gasunie
Hansch van der Velden
Telefoon : 050 – 521 21 60
E-mail : j.h.van.der.velden@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 75 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 21 miljoen cbm in 30 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010 – 400 2777
E-mail : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com