Gate terminal tekent project-financieringsovereenkomst van EUR 76 miljoen voor LNG ‘break bulk’ installatie

30 oktober 2014

Gate terminal (hoofdaandeelhouders Gasunie en Vopak) maakt vandaag bekend dat zij een financieringsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB) en vier andere banken die al deel uitmaken van het syndicaat van tien internationale banken dat eerder een langlopend krediet heeft verstrekt aan Gate terminal. Deze additionele financieringsovereenkomst ondersteunt de financiering van de uitbreiding van de Liquefied Natural Gas (LNG) ‘break bulk’ infrastructuur en diensten op Gate terminal in de haven van Rotterdam.

De investering in deze ‘break bulk’ infrastructuur werd aangekondigd op 3 juli 2014 en zal naar verwachting een impuls geven aan het gebruik van LNG als een schonere brandstof voor de transportsector in Nederland en Noordwest-Europa. De nieuwe infrastructuur zal worden aangelegd naast Gate terminal. Sinds 2011 maakt de terminal de LNG-import van overzee in Europa mogelijk en draagt daarmee bij aan de diversificatie van de gasvoorziening en de vergroting van de leveringszekerheid.

De nieuwe financieringsovereenkomst is een aanvulling van EUR 76 miljoen op Gate terminal’s bestaande financieringsprogramma van langlopende schulden van EUR 750 miljoen die in 2008 werd aangegaan. De ceremoniële ondertekening van de financieringsovereenkomst heeft plaatsgevonden in Rotterdam in het bijzijn van Pim van Ballekom (Vicepresident van de Europese Investeringsbank voor Nederland), René Oudejans (Lid van de Raad van Bestuur en CFO van Gasunie), Jack de Kreij (Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en CFO van Koninklijke Vopak N.V.), Dick Meurs (Managing Director van Gate terminal) en Paul Smits (CFO van de Haven van Rotterdam).

 De start van de bouw van de nieuwe break bulk infrastructuur staat later dit jaar gepland. De oplevering van de installatie en de start van de eerste dienstverlening staan gepland voor de eerste helft van 2016. Gate terminal zal worden uitgebreid met een extra havenbekken. Het havenbekken zal gefinancierd worden door de Haven van Rotterdam, en zal met een maximum capaciteit van 280 slots per jaar, de distributie van LNG voor kleinschalig gebruik mogelijk maken. Als launching customer speelt Shell een belangrijke rol in de verwezenlijking van dit project.

 In januari 2014 startte Gate met succes een laadstation voor tankwagens en containers met een totale capaciteit van 5.000 tankwagens per jaar. De nieuwe break bulk installatie zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de terminal als knooppunt van waaruit export van LNG naar andere delen van Europa en de rest van de wereld kan plaatsvinden.

René Oudejans en Jack de Kreij reageerden gezamenlijk: “Wij zijn er trots op dat de Europese Investeringsbank en een sterke groep van internationale gerenommeerde banken hun langlopende financiering aan Gate terminal hebben uitgebreid. Met deze financiering kunnen we gedisciplineerd en stap voor stap Gate terminal verder ontwikkelen. Deze nieuwe break bulk infrastructuur zal in heel Europa het gebruik faciliteren van LNG als een brandstof met lage emissies.”

Pim van Ballekom reageerde: “Gate terminal is van essentieel belang voor de leveringszekerheid van energie binnen Europa. Deze uitbreiding van de installatie zal niet alleen gunstig zijn voor Rotterdam, maar breidt ook de leveringscapaciteit uit van een belangrijke alternatieve brandstof voor transport en industrie in Europa. De Europese Investeringsbank is verheugd te kunnen voortbouwen op de eerdere steun die zij aan Gate terminal en de Maasvlakte heeft verleend en is gecommitteerd aan de samenwerking met andere banken om een bijdrage te leveren aan het voorzien in de energiebehoeftes binnen Europa.” De uitbreiding van de financieringsfaciliteit heeft een looptijd in lijn met de looptijd van de bestaande financiering die ultimo 2029 afloopt. De Europese Investeringsbank zal EUR 38 miljoen en het syndicaat van vier banken zal een maximum van EUR 38 miljoen financieren, naast een additionele garantiefaciliteit.

Het project is van essentieel belang om de opslag en levering van LNG in havens in Noordwest-Europa, waaronder Göteborg, zeker te stellen. De maritieme verbinding tussen Rotterdam en deze havens wordt beschouwd als een onderdeel van het EU-concept ‘snelwegen van de zee’ en is om die reden geselecteerd voor medefinanciering door het TEN-T programma van de Europese Unie.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie en publicatie.