Beperkte hoeveelheid gekoeld aardgas vrijgekomen bij Gate terminal + meer info

8 september 2011

Bij werkzaamheden aan een van de aanlegsteigers van Gate terminal is een beperkte hoeveelheid aardgas vrijgekomen.

Bij werkzaamheden aan een van de aanlegsteigers van Gate terminal is een beperkte hoeveelheid aardgas vrijgekomen. Dit zorgde voor een witte wolk bij de steiger. Deze wolk ontstond door het condenseren van waterdamp in de lucht dat in contact komt met het koude gas. Deze wolk bevatte geen giftige stoffen en er is geen gevaar voor de omgeving geweest. De havendienst had in overleg met de autoriteiten uit voorzorg het scheepsverkeer in de directe omgeving van de terminal op de Maasvlakte voor enige tijd stilgelegd. Om 13.00 uur was de uitstroom van gas volledig gestopt en om 13.15 uur is het scheepvaartverkeer weer vrijgegeven.

——————————————————————————————————————
Veelgestelde vragen

 1. Wat is er op 8 september gebeurd?
  Bij werkzaamheden aan een van de aanlegsteigers van Gate terminal is een beperkte hoeveelheid gekoeld aardgas vrijgekomen. Dit zorgde voor een witte wolk boven de steiger. Op het moment van het incident lag er geen schip aan één van de Gate steigers.
 2. Hoe is het gaslek ontstaan?
  Door een menselijke foutieve handeling is een klep geopend, waardoor er tijdelijk koud aardgas is ontsnapt.
 3. Hoe kan dit gebeuren in een nieuwe terminal?
  Er was geen sprake van een technisch defect maar van een menselijke fout. Er worden aanvullende maatregelen genomen om dit voortaan te voorkomen.
 4. Hoe ontstond een witte wolk?
  De witte wolk ontstond door het contact van het zeer koude aardgas met de normaal aanwezige waterdamp in de lucht, de koude veroorzaakt condensatie en kleine ijskristallen.
 5. Bevatte de wolk giftige stoffen?
  Nee, de witte wolk bevatte geen giftige stoffen.
 6. Bestond de witte wolk uit aardgas?
  De witte wolk bestond deels uit aardgas, maar hoe verder van de uitstroom bron verwijderd hoe kleiner het aandeel aardgas, immers aardgas is veel lichter dan lucht en vervliegt zeer snel verticaal in de atmosfeer.
 7. Was er gevaar voor de omgeving?
  Nee, er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving, het aardgas is nooit verder gekomen dan enkele tientallen meters van de Gate steiger en is vervlogen boven de eigen LNG haven.
 8. Hebben er zich persoonlijke ongelukken voorgedaan?
  Nee, er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.
 9. Was er sprake van brand- of ontploffingsgevaar?
  Er is geen moment brand of ontploffingsgevaar geweest, Het Gate terrein zelf kent geen ontstekingsbronnen en de gasconcentratie is nooit buiten de Gate area gekomen.
 10. Waarom werd het Beer kanaal afgesloten door de Havendienst?
  De havendienst heeft uit voorzorg het scheepvaartverkeer korte tijd stil gelegd in de directe omgeving van de terminal op de Maasvlakte. De havendienst gaf de haven weer snel vrij toen bleek dat er geen gevaar was.
 11. Wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit incident?
  Ja. Op 8 september is direct gestart met een onderzoek door Gate terminal hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en hoe herhaling wordt voorkomen. De controle hierop vind plaats door de regio Rijnmond autoriteiten.