Eerste commerciële LNG lading Gate terminal

1 september 2011

Eerste commerciële LNG lading arriveert bij Gate terminal

De tanker met vloeibaar aardgas (LNG) ‘Bu Samra’ is op 1 september aangekomen bij Gate terminal. De Bu Samra is het eerste LNG-schip dat haar lading vloeibaar aardgas voor commerciële doeleinden bij de terminal komt afleveren. De ‘Bu Samra’ heeft een capaciteit van 266.000 m3 vloeibaar aardgas en is een zogenaamd Q-max type schip met een lengte van 345 meter en een breedte van 46 meter. De Q-Max LNG tanker is eigendom van Nakilat en wordt gebruikt om LNG te transporteren van de Qatar Liquefied Gas Company naar haar klanten in Europa.

Na de succesvolle testfase waarin drie LNG-schepen in juni en juli arriveerden bij de terminal, markeert de ‘Bu Samra’ de belangrijke mijlpaal dat Gate terminal vanaf nu volledig operationeel is. Sinds de start van de bouw van de terminal in 2008, is de ontwikkeling van de terminal volgens plan verlopen.

De doorvoercapaciteit van de terminal zal 12 miljard m3 aardgas per jaar bedragen. Gate terminal is de eerste LNG-terminal die in Nederland gebouwd wordt en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de voorzieningszekerheid van aardgas in Nederland en de rest van Europa. Doordat Nederland door dezeterminal is aangesloten op gasstromen vanuit de hele wereld wordt de positie van Nederland als gasrotonde van Europa verder versterkt.
—————————————————————————————————–

Neem voor meer informatie contact op met:
Gate terminal B.V.
Peter C.M. Bassa
Manager Communications
T: + 31 181 799 000
M: +31 6 22 40 73 82
E-mail : peter.bassa@gate.nl
Website: www.gateterminal.com
Bezoek de website www.gateterminal.com voor meer informatie over Gate terminal. Hier kunt u foto’s downloaden en videofilms over de voortgang van het bouwproces van de terminal van dichtbij volgen.

Profiel Gate terminal B.V.

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (“Gas Access To Europe”), de eerste onafhankelijke LNG importterminal in Nederland en zijn beide hoofdaandeelhouder van Gate terminal. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Europese markten. De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcma.

Vijf Europese energiebedrijven (DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk, E.ON Ruhrgas uit Duitsland, RWE Supply & Trading uit Zwitserland en Eneco uit Nederland) hebben voor het gebruik van deze initiële capaciteit langetermijn overeenkomsten gesloten met Gate terminal.