Hare Majesteit Koningin Beatrix opent eerste Nederlandse importterminal voor vloeibaar aardgas

23 september 2011

Hare Majesteit Koningin Beatrix opent eerste Nederlandse importterminal voor vloeibaar aardgas

  • Hare Majesteit Koningin Beatrix opent Gate terminal officieel
  • Onafhankelijke LNG terminal belangrijke factor voor distributie van aardgas binnen Europa
  • Terminal past binnen Nederlands en Europees energiebeleid gericht op diversificatie
  • Gate terminal, een gezamenlijk initiatief van Gasunie en Vopak, versterkt positie van Nederland als gasrotonde voor Noordwest-Europa

Koningin Beatrix heeft vanmiddag Gate terminal officieel geopend. Gate (Gas Access To Europe) terminal is gelegen op de Maasvlakte in Rotterdam en is de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. De terminal is ontwikkeld door N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak N.V. Honderden buitenlandse afgevaardigden en nationale en internationale gasten woonden de officiële openingsceremonie bij.

De terminal zal fungeren als een onafhankelijk distributiepunt voor Europese energiebedrijven om in te kunnen spelen op de groeiende vraag en afnemende productie van aardgas in NoordwestEuropa. Als een onafhankelijke importterminal voor LNG zal Gate terminal een belangrijke rol spelen voor Europa in het ontvangen van gas afkomstig uit andere delen van de wereld. De terminal zal zowel de leveringszekerheid als de mogelijkheid van nieuwe toetreders tot de Europese gasmarkt vergroten.

Gate terminal is al begonnen met het ontvangen van LNG dat per schip wordt aangevoerd en vervolgens gasvormig en gereed wordt gemaakt voor levering aan het Nederlandse gastransportnet en voor verder transport naar Noordwest-Europese markten. De terminal heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard kubieke meter per jaar (gelijk aan 25% van het Nederlandse gasverbruik) en bestaat uit drie opslagtanks met een totale opslagcapaciteit van 540.000 kubieke meter, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG weer gasvormig wordt gemaakt. De doorvoercapaciteit kan in de toekomst worden uitgebreid naar 16 miljard kubieke meter per jaar door het bouwen van een vierde tank. Gate terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid dat is gebaseerd op strategische diversificatie van de aanvoer van aardgas, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Vicepremier, Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime Verhagen:
 “Gate terminal is een cruciale volgende stap in de ontwikkeling van Nederland als knooppunt voor gas binnen Noordwest-Europa. In het afgelopen decennium is gas veranderd van een lokale energiebron in een internationale commodity. Steeds meer landen sluiten aan op een wereldwijd gasweb – een web waarin Nederland als thuisbasis voor Gate terminal, de Gate Access To Europe, een belangrijke spilfunctie kan vervullen.”

Paul van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie en Eelco Hoekstra, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak, reageren beiden: 

“Gate terminal sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Nederlandse gasrotonde: LNG kan vanuit de hele wereld worden aangevoerd, waardoor nieuwe aanvoerroutes ontstaan voor Noordwest-Europa. Deze spreiding van aanvoer bevordert niet alleen de voorzieningszekerheid, maar zorgt ook voor meer liquiditeit in de markt, iets wat steeds belangrijker wordt in de Europese gasmarkt. Deze eerste Nederlandse LNG-terminal is een initiatief van Gasunie en Vopak, omdat wij hierin de perfecte mogelijkheid zagen om aan onze klanten nieuwe diensten aan te bieden. Onze gezamenlijke visie is een van de succesfactoren bij de totstandkoming van deze nieuwe terminal.”

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie)

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Communicatie
Chris Glerum
Telefoon : 050 – 521 91 11
E-mail : pers@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminaloperator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Vopak exploiteert 82 terminals (inclusief Gate terminal) met een totale opslagcapaciteit van 26,6 miljoen cbm in 31 landen. Met de eerder aangekondigde projecten in aanbouw zal Vopak in de komende jaren wereldwijd 6,7 miljoen cbm aan haar totale opslagcapaciteit voor vloeibare bulkgoederen toevoegen, waardoor een totale opslagcapaciteit van meer dan 33 miljoen cbm zal worden bereikt in 2014. De terminals liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, waarvoor Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die hun weg naar een groot aantal industrieën vinden.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Arno Schikker
Telefoon : 010 – 400 2777
E-mail : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.nl

Profiel Gate terminal B.V.

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (Gas Access To Europe), de eerste onafhankelijke LNG importterminal in Nederland en zijn beiden hoofdaandeelhouder van Gate terminal. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Europese markten. De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcma.

Vijf Europese energiebedrijven (DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk, E.ON Ruhrgas uit Duitsland, RWE Supply & Trading uit Zwitserland en Eneco uit Nederland) hebben voor het gebruik van deze initiële capaciteit langetermijn overeenkomsten gesloten met Gate terminal.

Voor meer informatie:
Gate terminal B.V.
Communication
Peter Bassa
Telefoon : 0180 64 68 80
E-mail : peter.bassa@gate.nl
Website : www.gateterminal.com