Vopak en Gasunie

16 augustus 2005

Vopak en Gasunie starten haalbaarheidsstudie voor ontwikkeling LNG-terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam

Het samenwerkingsverband N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) maakt bekend dat het is gestart met een haalbaarheidsstudie voor de mogelijke ontwikkeling van een ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) op een gebied op het noordwestelijke gedeelte van de Maasvlakte bij Rotterdam.

De keuze voor de Maasvlakte als mogelijke locatie is het resultaat van een eerste verkennende studie naar beschikbare locaties in Nederland. Tijdens deze eerste studie is onder meer gekeken naar veiligheids- en milieuaspecten, aansluitmogelijkheden op het Nederlandse gastransportnet, wensen van klanten en nautische mogelijkheden voor LNG-schepen. Op de Maasvlakte zijn er door de nabijheid van verschillende industriële complexen bovendien goede samenwerkingsmogelijkheden voor energiebesparing. Het onderzoek naar mogelijke andere locaties en overleg met de daarbij betrokken partijen zal parallel aan de haalbaarheidsstudie voor de Maasvlakte worden voortgezet.

De keuze voor deze mogelijke locatie van een LNG-terminal vloeit voort uit de samenwerking tussen Vopak en Gasunie zoals aangekondigd op 25 april 2005. Een aantal belangrijke marktpartijen op het gebied van LNG heeft belangstelling getoond voor het gebruik van een LNGterminal en voor aansluiting bij Gasunie en Vopak. Daarnaast heeft de minister van Economische Zaken zich positief uitgesproken over het initiatief van Gasunie en Vopak.

Gasunie en Vopak vormen een combinatie die de belangrijkste elementen in huis heeft om een LNG-ontvangstterminal in Nederland te realiseren. De bedrijven beschikken samen onder andere over uitgebreide ervaring met het beheer van onafhankelijke terminals, afhandeling van ladingen

die per tanker binnenkomen, efficiënt voorraadbeheer voor verschillende klanten, opslag van LNG en het omzetten van LNG in aardgas, gaskwaliteitsbeheersing en efficiënte aansluiting op het binnenlandse gastransportnetwerk. Dit netwerk wordt beheerd door Gas Transport Services, een 100% dochter van Gasunie. Door de combinatie van deze elementen kan een optimaal project worden gerealiseerd wat de leveranciers en de afnemers van aardgas in staat stelt zich te kunnen concentreren op kerntaken als productie, handel en distributie.

Na een succesvolle afronding van de haalbaarheidsstudie en het doorlopen van de procedures voor vergunningen zou in de loop van 2007 met de bouw van een terminal kunnen worden gestart. Hiermee zou de terminal operationeel worden tegen het eind van 2010.

Profiel Gasunie 
Op 1 juli 2005 is Gasunie gesplitst in twee zelfstandige bedrijven: een gastransportbedrijf dat voortgaat onder de naam N.V. Nederlandse Gasunie, en een in- en verkoopbedrijf van aardgas, Gasunie Trade & Supply. Onder de taken van de N.V. Nederlandse Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van gastransport. Daarbij zal nadrukkelijk worden ingespeeld op toenemende internationale gasstromen. In dat kader werkt de organisatie onder andere aan een mogelijke deelneming in de realisatie van een LNG aanlandpunt. Gas Transport Services B.V. (GTS) is een 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, maar verricht haar werkzaamheden conform de in de wetgeving vereiste zelfstandigheid. GTS is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijke transportnet op een economische basis. Zij zorgt voor voldoende transportcapaciteit, balancering van het net en aansluiting op andere netten.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Henk Ensing Telefoon : 050 – 521 31 73
Mobiel : 06 – 1100 53 65
E-mail   : h.e.ensing@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak  
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal.
Vopak exploiteert 72 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 29 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Dick Richelle
Telefoon : 010-4002777
E-mail   : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.nl

Informatie over LNG: 
Liquified Natural Gas – ofwel LNG – is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.  In een LNG-terminal wordt het LNG per schip aangevoerd, opgeslagen in tanks, opgewarmd (ofwel geregasificeerd) en tenslotte ingevoerd in het gastransportnet. Vanaf dat punt is het gebruik identiek aan dat van conventioneel aardgas.
De mondiale LNG-industrie groeit meer dan 5% per jaar, een sterke groei vergeleken met andere brandstof industrieën. Verschillende LNG Terminals (aanlandpunten) zijn al sinds de jaren 70 operationeel in Europa en het komende decennia wordt een groei voorzien van het aantal LNG-ontvangstterminals.