Vopak en Gasunie

10 november 2005

Gasunie en Vopak richten GATE Terminal b.v. op.

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) hebben hun initiële onderzoek naar de haalbaarheid van een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) op de Maasvlakte (Nederland) positief afgesloten.

Marcel Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie: “De reacties van afnemers en leveranciers van LNG zijn zeer positief. De uitstekende reputaties van het professionele gastransportbedrijf en het internationale terminalbedrijf wekken vertrouwen. Gesprekspartners waarderen de onafhankelijkheid van ons als logistieke dienstverleners en de strategische keuze om een voor iedereen toegankelijke terminal te ontwikkelen. Onze betrokkenheid bij het ontwikkelen, maar vooral ook bij het opereren van installaties wordt zeer gewaardeerd. Daarom hebben Gasunie en Vopak besloten tot overgang naar de volgende fase in dit project.”

John-Paul Broeders, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak: “Daarnaast heeft het eerste fase onderzoek een uitstekende locatie van de terminal opgeleverd. Wij hebben besloten om ons te richten op de Maasvlakte bij Rotterdam (Nederland). Daar hebben wij eenvoudige toegang tot aansluiting op het gastransportnetwerk van de Gasunie. Op 1 november is door ons een zogenaamde MER-startnotitie ingediend bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. Dit is het startpunt voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.”

Gasunie en Vopak hebben hun samenwerking bestendigd in GATE Terminal b.v. (Gas Access To Europe). Deze terminal op de Maasvlakte is dichtbij de markt gesitueerd en zal als een belangrijke aanlandingsplaats voor LNG in Europa gaan fungeren.

Op 21 november wordt gestart met de zogenaamde “open season” fase waarin geïnteresseerde afnemers en toeleveranciers hun belangstelling voor de activiteiten van de terminal nader kunnen preciseren.

Zodra de haalbaarheidsstudie succesvol is afgerond en de procedures voor vergunningen zijn doorlopen, zal naar verwachting in de loop van 2007 met de bouw van de terminal kunnen worden gestart, waarna de terminal operationeel kan zijn in 2010.

Profiel Gasunie 
N.V. Nederlandse Gasunie is een aardgastransportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. In 2004 bedroeg de doorzet van gas ruim 97 miljard m3, meer dan enige andere gastransportmaatschappij op het Europese continent. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van gastransport. Daarbij wordt ingespeeld op toenemende internationale gasstromen. In dat kader werkt de organisatie onder andere aan een mogelijke deelneming in de realisatie van een LNGaanlandpunt.

Voor meer informatie:
Communicatie N.V. Nederlandse Gasunie
Chris Glerum
Telefoon : 050 – 521 27 89
E-mail  : c.e.glerum@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak  
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 73 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 29 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010-4002777
E-mail  : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.nl

http://www.vopak.nlInformatie over LNG: 
Liquified Natural Gas – ofwel LNG – is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.  In een LNG-terminal wordt het LNG per schip aangevoerd, opgeslagen in tanks, opgewarmd (ofwel geregasificeerd) en tenslotte ingevoerd in het gastransportnet. Vanaf dat punt is het gebruik identiek aan dat van conventioneel aardgas.
De mondiale LNG-industrie groeit met meer dan 5% per jaar, een sterke groei vergeleken met andere brandstof industrieën. Verschillende LNG Terminals (aanlandpunten) zijn al sinds de jaren 70 operationeel in Europa en het komende decennia wordt een groei voorzien van het aantal LNG-ontvangstterminals.