Transport vloeibaar aardgas (LNG) per tankwagen vanuit Gate terminal van start

21 januari 2014

Nederlandse terminal groeit uit tot im- en exportterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) ,Beladingsstation voor overslag van vloeibaar aardgas in tankwagens gereed

Bij Gate terminal in Rotterdam is op 20 januari de allereerste tankwagen met vloeibaar aardgas (LNG) geladen door Primagaz Benelux. Daarmee is de start van kleinschalige distributie van LNG door middel van vrachtwagens in Nederland een feit. Dit zogenoemde `small scale LNG` betreft de distributie van LNG in relatief kleine hoeveelheden ten behoeve van kleine eindgebruikers. Mogelijke toepassingen zijn tractiebrandstof voor vrachtwagens en binnenvaartschepen, maar ook brandstof voor bedrijven die niet zijn aangesloten op een lokaal aardgasnetwerk. LNG biedt aanzienlijke economische en ecologische voordelen in vergelijking met traditionele brandstoffen.

PrimaLNG heeft met Gate terminal een overeenkomst gesloten voor het beladen van zijn tankwagens met LNG op het terrein van Gate terminal. Primagaz Benelux verwacht in de komende jaren LNG te leveren aan eindverbruikers in Europa, waaronder tankstations voor vrachtwagens en binnenvaartschepen. Primagaz Benelux is van oordeel dat LNG zowel op korte als op lange termijn een waardevolle bijdrage kan leveren aan de groeiende markt van transport op basis van schone brandstoffen. Het is de ambitie van Primagaz Benelux om marktleider te worden in de distributie van LNG in de Benelux. PrimaLNG neemt als zusterbedrijf van Primagaz het vervoer van het LNG voor zijn rekening. De overeenkomst tussen Gate terminal en PrimaLNG versterkt de rol van Gate terminal als LNG-hub.

PrimaLNG en Eneco sloten eerder een afnameovereenkomst. Het LNG wordt door Eneco ingekocht en via LNG-schepen naar Gate terminal vervoerd. Eneco beschouwt LNG op de korte en lange termijn als een waardevolle aanvulling op zijn bestaande gasportefeuille. Deze relatief nieuwe markt heeft een groot potentieel onder andere vanwege de steeds strenger wordende emissienormen in onder andere de Europese kustwateren.

Gate terminal is door de initiatiefnemers Gasunie en Vopak oorspronkelijk opgezet als importterminal voor LNG dat door middel van schepen wordt aangevoerd. Medio 2013 zijn voorzieningen getroffen om kleinere schepen te kunnen lossen en tevens schepen te kunnen beladen. Hierdoor werd de terminal naast importterminal ook exportterminal. Sinds vandaag is er met truck loading een nieuwe dimensie aan de exportfunctie toegevoegd. Nederland heeft nu via Gate terminal de mogelijkheid om aardgas niet alleen via het leidingennetwerk in gasvorm verder te transporteren naar eindverbruikers, maar kan nu ook aardgas inzetten als schoon alternatief voor traditionele tractiebrandstoffen voor de transportsector.