Eneco levert eerste small scale LNG vanuit Gate terminal

12 juli 2013

Eneco heeft de eerste small scale LNG-levering bij Gate terminal gepland voor september 2013.

 Deze levering vloeit voort uit het contract dat Eneco met AGA Gas AB heeft gesloten. Eneco beschouwt LNG op de korte en lange termijn als een waardevolle aanvulling op het bestaande gas portefeuille. `Small scale LNG` betreft de distributie en gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) in relatief kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld als brandstof in schepen en vrachtwagens. Het gebruik van vloeibaar aardgas als brandstof in de transportsector vermindert de uitstoot van fijn stof en andere milieubelastende stoffen door vrachtwagens en schepen. Deze markt heeft een groot potentieel gezien de strengere emissienormen in onder andere de Europese kustwateren.

Met de ingebruikname van de Gate terminal in 2011 heeft Nederland de mogelijkheid verkregen om aardgas niet alleen via het leidingennetwerk in gasvorm verder te transporteren naar industrieën, centrales en huishoudens, maar nu ook in vloeibare vorm (LNG) in te zetten als schoon alternatief voor traditionele transportbrandstoffen voor de scheepvaart en zwaar wegverkeer. Om de LNG naar de tank- en bunkerstations voor het wegtransport en de binnen- en zeevaart te kunnen vervoeren, is een overslaginstallatie nodig. Hier kan het LNG worden opgeslagen naar tankauto’s en kleinere schepen die voor verdere distributie zorgen. Gasunie en Vopak hebben het initiatief genomen zo’n overslaginstallatie naast Gate terminal te bouwen. Vooruitlopend op de bouw van deze overslaghaven voor LNG heeft Gate de steigers onlangs al geschikt gemaakt voor het ontvangen van kleine en middelgrote LNG-tankers. Een beladingsstation voor tankauto’s zal vanaf Q1 2014 operationeel zijn. Deze zal gebouwd worden op het terrein van Gate. Daarmee is de start van `small scale LNG`voor schoner weg- en watertransport in Nederland een feit geworden.

 De belading van kleine en middelgrote LNG-tankers is een concrete stap voorwaarts binnen het beleid van de Rijksoverheid, zoals blijkt uit de Green Deal Wadden en Rijn die in juli 2012 ondertekend is door minister Verhagen. LNG als transportbrandstof maakt transport schoner, wat past in de doelen op het gebied van milieu en volksgezondheid van de Rijksoverheid. Dit project vormt een startpunt voor het beschikbaar maken van deze schonere brandstof in onder andere het Waddengebied, in Rotterdam en langs de Rijn.