Nieuwe partners Gate terminal

18 december 2007

Gasunie en Vopak nieuwe partners van Essent in LNG project Eemshaven

  • Gasunie en Vopak hebben met Essent een akkoord gesloten voor de voorbereiding van een nieuwe LNG importterminal in de Eemshaven 
  • Samenwerking is vastgelegd in een Heads of Agreement 
  • Gasunie en Vopak verwerven ieder een belang van 25% in het project 

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) gaan met Essent N.V. samenwerken aan de verdere ontwikkeling van het Eemshaven LNG-project. De bedrijven hebben daartoe een Heads of Agreement getekend. Onderdeel van deze overeenkomst is de verwerving van 25% van de aandelen in het project door zowel Gasunie als Vopak. Essent heeft een belang van 50%.

Gasunie en Vopak zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal, de eerste Nederlandse LNG importterminal, die in Rotterdam op de Maasvlakte gebouwd zal gaan worden.

De Gate terminal heeft een initiële doorvoercapaciteit van 9 miljard kubieke meter per jaar en kan uiteindelijk uitgebreid worden naar een maximale capaciteit van 16 miljard kubieke meter per jaar.  De doorvoercapaciteit van de geplande terminal in de Eemshaven zal maximaal 12 miljard kubieke meter per jaar bedragen.

Essent neemt ook deel in Gate terminal, waarvoor Gasunie en Vopak de definitieve investeringsbeslissing hebben genomen. Essent wordt zowel klant van Gate terminal (voor 3 bcm gasdoorvoer) als aandeelhouder (5%).

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie
Gasunie is een gasinfrastructuur en –transportbedrijf (hoofdvestiging in Groningen) met een toonaangevende positie in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet, alsmede het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en –infrastructuur. Daarbij wordt ingespeeld op de wensen van klanten, die hun aardgas op een veilige en duurzame manier getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven. Hiermee dient Gasunie ook het publieke belang in Nederland.
Voor meer informatie: www.gasunie.nl.

Voor meer informatie:
N.V. Nederlandse Gasunie
Communicatie
Hansch van der Velden
Telefoon : 050 – 521 21 60
E-mail  : pers@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal.  Vopak exploiteert 74 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 21 miljoen cbm in 30 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010 – 400 2777
E-mail  : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com

Profiel Essent
Essent is met een jaaromzet in 2006 van EUR 6,4 miljard het grootste energiebedrijf van Nederland. Essent levert elektriciteit, gas en warmte aan huishoudelijke en zakelijke klanten. Essent is actief in de gehele energieketen: van de productie van energie tot en met de levering aan eindverbruikers. De onderneming beschouwt Nederland als haar thuismarkt, maar heeft inmiddels ook een aanzienlijke marktpositie opgebouwd in Duitsland en is in toenemende mate actief in België. De milieutak van het concern verwerkt afval tot energie en reststromen. Bij Essent werken circa 10.000 mensen.

Voor meer informatie:
Essent Media Relations
Jeroen Brouwers
Press Officer Essent
Telephone : 0800-0244022
E-mail  : mediarelaties@essent.nl