Oorzaak lage bromtoon schip bij Gate terminal verholpen

18 januari 2022

Inwoners uit naburige gemeenten hebben op 17 januari overlast ondervonden van een bromtoon. 

DCMR heeft naar aanleiding van de klachten een onderzoek ingesteld en uiteindelijk is gebleken dat de bromtoon afkomstig was van een schip dat aan de steigers lag bij Gate terminal. Nadat wij door DCMR opmerkzaam zijn gemaakt op het feit dat hierdoor overlast werd veroorzaakt, is direct door ons contact opgenomen met het betreffende schip en is de oorzaak weggenomen. We betreuren de overlast die hierdoor is veroorzaakt.