Gate terminal breidt uit met een derde laadplaats speciaal voor kleinere schepen

29 augustus 2016

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak maken met trots bekend dat de LNG-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam is uitgebreid met een derde laadplaats en speciale infrastructuur voor het beladen van kleinere LNG-schepen. Deze kleinere LNG-schepen maken de distributie mogelijk naar LNG-terminals in andere havens in het Noordzeegebied en de Baltische zee waar de grote trans-Atlantische LNG-tankers door hun diepgang niet direct LNG kunnen afleveren.

De nieuwe steiger maakt het, in combinatie met LNG-bunkerschepen, in de toekomst bovendien makkelijker voor zeeschepen om in Rotterdam LNG te tanken. Net als bij de andere soorten scheepsbrandstof kan LNG aan boord van schepen worden gebracht via bunkerschepen. Deze kunnen nu beladen worden bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers vanuit diverse werelddelen binnenkomt. De Europese Unie, de Nederlandse overheid en de Rotterdamse haven moedigen het gebruik van LNG als scheepsbrandstof aan omdat het een milieuvriendelijkere brandstof is.

De derde laadplaats is specifiek bedoeld voor kleinere schepen. Gate terminal heeft al twee steigers waar vooral de grote LNG-tankers afmeren om hun lading LNG te lossen in de drie opslagtanks van 180.000 cbm per stuk of door direct in een ander schip te laden. Vanuit deze opslagtanks wordt het koude LNG (minus 160 graden) via geïsoleerde pijpleidingen naar de nieuwe steiger gepompt en met behulp van twee tot drie speciale laadarmen in de kleinere zeeschepen of bunkerschepen geladen. Het systeem is volledig gesloten, dampen worden opgevangen en teruggevoerd naar de terminal. Aan de nieuwe derde laadplaats kunnen kleinere partijen LNG worden geladen vanaf 1.000 cbm tot en met 20.000 cbm, op termijn verder uit te breiden naar 40.000 cbm. De LNG wordt geladen met een maximale snelheid van 1000 cbm/uur en per jaar kunnen er ongeveer 280 (kleinere) schepen worden beladen.

De Port of Rotterdam heeft, naast de Gate terminal, de nieuwe Yukon haven ontwikkeld met een lengte van 255 meter, breedte 150 meter en diepte 7,5 meter. Aan de nieuwe kade waarop de derde laadplaats van Gate terminal is gebouwd kunnen schepen tot een lengte van 180 meter afmeren. De Port of Rotterdam stimuleert bovendien het gebruik van LNG als scheepsbrandstof door korting te geven op de havengelden.

Als eerste klant heeft Shell een deel van de capaciteit gereserveerd voor belading van kleinere schepen waaronder een bunkerschip dat in bestelling is. Met deze combinatie kunnen in de nabije toekomst schepen in Rotterdam zeer efficiënt worden voorzien van LNG-brandstof.

“Dankzij de samenwerking met Gasunie, Vopak en Havenbedrijf Rotterdam kunnen we nu met speciale en schaalbare infrastructuur Shell LNG Fuel leveren aan klanten in de maritieme sector in noordwest Europa”, zegt Lauran Wetemans, Shell’s General Manager Downstream LNG. “Met verschillende brandstoffen voorzien we in de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten in de maritieme en wegtransportsector. We zetten onze ervaring als een van ’s werelds leidende LNG-spelers in voor klanten van Shell LNG Fuel.

”Ulco Vermeulen, directeur Participation & Business Development en lid van de Raad van Bestuur van Gasunie reageerde: “Met de ingebruikname van de nieuwe laadplaats voegt Gate terminal opnieuw een functie toe aan de logistieke keten van LNG. Het vergroot de mogelijkheden voor het efficiënt verladen en distribueren van LNG in kleinere partijen aanzienlijk. Dat zal de opkomst van LNG in het transport over weg en water stimuleren. Dat is van groot belang voor mogelijkheden die transportsector heeft haar milieuperformance te verbeteren. Bovendien wordt LNG als schoner brandstofalternatief hiermee ook toegankelijker voor lokale industrieën in Europa die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.”

Frits Eulderink COO en lid van de Raad van Bestuur Vopak reageerde: “Het faciliteren van de LNG-markt met veilige en efficiënte infrastructuur en operatie past geheel binnen onze langetermijnstrategie. Deze verdere uitbouw van Gate terminal geeft klanten een grote flexibiliteit en efficiëntie en het verstevigt de leidende positie van Gate terminal in het zogenaamde LNG small-scale segment.”

Rolf Brouwer Managing Director Gate terminal reageerde: “Het veilig opleveren van het project zonder ongevallen of andere incidenten was mogelijk door de enorme inzet van het Gate terminal projectteam, alle medewerkers en de vele medewerkers van de onderaannemers Actemium, Chubb, Fabricom, Fluor, Future Pipe Industry, G+H, Iemants, Kaefer en Mourik en PRS. Op het hoogtepunt van het project werkten er meer dan 300 mensen van tien verschillende nationaliteiten samen aan hetzelfde doel: een veilige en succesvolle oplevering van het project. Dit resulteerde in een prachtige nieuwe laadplaats en 400.000 gewerkte uren zonder ongevallen. Daarvoor wil ik iedereen bedanken”.

Beide aandeelhouders Gasunie en Vopak steunen de verdere uitbouw van Gate terminal als platform voor de distributie van LNG naar gebruikers in de scheepvaart, de industrie en het vrachtvervoer. Gate terminal heeft daarnaast voor de financiering van dit project wederom een beroep kunnen doen op de Europese Investeringsbank, naast vier andere banken. Dit project past uitstekend in de strategie van schone brandstof voor Europees transport, omdat het LNG-distributie zekerstelt in Noordwest-Europese havens zoals bijvoorbeeld Gotenburg. De maritieme connectie tussen Rotterdam en dit gebied wordt dan ook gezien als een deel van het ‘Motorways of the Sea’ concept van de Europese Unie, en wordt ondersteund in het kader van het TEN-T programma van de Europese Unie.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie en publicatie.