Recordlevering Gate terminal

8 februari 2019

Recordlevering Gate terminal

In november 2018 hebben klanten van Gate terminal een maandrecord van 698.927.966 Nm3 LNG hervergast voor levering aan het GTS-transportnet, het gastransportnet van Nederland. Dit komt overeen met 76% van de geboekte maandelijkse capaciteit. Gate terminal onderzoekt of er in de markt interesse bestaat voor verhoging van de leveringscapaciteit met maximaal 2 bcm per jaar door het installeren van extra apparatuur.