LNG schip meert aan

5 juli 2011

LNG schip ‘Arctic Voyager’ meert aan bij Gate terminal

De tanker met vloeibaar aardgas (LNG) „Arctic Voyager‟ is dinsdag 5 juli vroeg in de morgen aangekomen bij Gate terminal. De „Arctic Voyager‟ is het tweede LNG-schip dat haar lading vloeibaar aardgas voor de commissioning van de terminal komt afleveren. In juni arriveerde de „British Trader‟ bij de terminal. De „Arctic Voyager‟ heeft een capaciteit van 140.000 m3 vloeibaar aardgas en is een zogenaamd Moss-type schip met een lengte van 289,5 meter en een breedte van 48,4 meter.

Voorafgaand aan de start van de commerciële operatie van Gate terminal in september 2011, zullen de installaties gedurende een aantal maanden uitgebreid worden getest. In de eerste fase van deze zogenaamde „commissioning‟ periode zullen de tanks en het leidingwerk worden afgekoeld tot -162 graden Celsius. Dat is de temperatuur van het vloeibare aardgas dat via LNG-schepen zal worden aangevoerd en vervolgens zal worden opgeslagen in de drie opslagtanks op de terminal voor levering aan het Nederlandse gastransportnetwerk.

Gate terminal ligt sinds de start van de bouw in 2008 goed op schema en verwacht zijn commerciële operatie te kunnen starten per september 2011. De doorvoercapaciteit van de terminal zal 12 miljard m3 aardgas per jaar bedragen. Gate terminal is de eerste LNG-terminal die in Nederland gebouwd wordt en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de voorzieningszekerheid van aardgas in Nederland en de rest van Europa. Doordat Nederland door deze terminal is aangesloten op gasstromen vanuit de hele wereld wordt de positie van Nederland als gasrotonde van Europa verder versterkt.

—————————————————————————————————–
Neem voor meer informatie contact op met:
Gate terminal B.V.
Peter C.M. Bassa
Manager Communications
T:  +31 180 64 68 80
M: +31 6 22 40 73 82
E-mail : peter.bassa@gate.nl
Website: www.gateterminal.com
Bezoek de website www.gateterminal.com  voor meer informatie over Gate terminal. Hier kunt u foto‟s downloaden en videofilms over de voortgang van het bouwproces van de terminal van dichtbij volgen.

Profiel Gate terminal B.V.

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (“Gas Access To Europe”), de eerste onafhankelijke LNG importterminal in Nederland en zijn beide hoofdaandeelhouder van Gate terminal. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Europese markten. De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcma.

Vijf Europese energiebedrijven (DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk, E.ON Ruhrgas uit Duitsland, RWE Supply & Trading uit Zwitserland en Eneco uit Nederland) hebben voor het gebruik van deze initiële capaciteit langetermijn overeenkomsten gesloten met Gate terminal.