Gate terminal viert opening van de nieuwe LNG-laadplaats

1 december 2016

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak hebben met het Havenbedrijf Rotterdam en haar eerste klant Shell met trots de uitbreiding van de LNG-terminal op de Rotterdamse Maasvlakte gevierd. Gate terminal heeft nu de beschikking over een derde laadplaats met een nieuwe, speciale infrastructuur voor het beladen van kleine LNG-schepen.

Deze kleine LNG-schepen maken de distributie mogelijk naar LNG-terminals in andere havens in het Noordzeegebied en in de Oostzee waar grote LNG-tankers door hun diepgang de LNG niet rechtstreeks kunnen afleveren. De nieuwe laadplaats maakt het, in combinatie met LNG-bunkerschepen, in de toekomst ook makkelijker voor zeeschepen om in Rotterdam LNG te bunkeren. Net zoals andere soorten scheepsbrandstof kan LNG door bunkerschepen overgepompt worden naar grote zeeschepen. Deze bunkerschepen kunnen nu beladen worden bij Gate terminal, waar de LNG via grote LNG-tankers vanuit diverse werelddelen binnenkomt. De Europese Unie, de Nederlandse overheid en het Havenbedrijf Rotterdam moedigen het gebruik van LNG als scheepsbrandstof aan vanwege de milieuvriendelijkere eigenschappen.

Ter viering van de succesvolle oplevering van de nieuwe voorzieningen werd door Gate terminal en het Havenbedrijf Rotterdam een netwerkevenement georganiseerd voor 400 genodigden uit de maritieme bedrijfstak, de LNG-sector en verschillende overheden. Op het programma stond een mini-symposium waarin door een aantal deskundigen werd ingegaan op concrete ervaringen en nieuwe ontwikkelingen rondom het gebruik van LNG als scheepsbrandstof. Dit gebeurde aan de hand van drie hoofdthema’s: ervaringen van reders, technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de distributieketen.

Enkele citaten van sprekers op het symposium:

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “De haven van Rotterdam hecht grote waarde aan het verduurzamen van de transportsector. Dankzij de samenwerking met vele partijen lopen we voorop in deze transitie, Rotterdam is dé LNG-hub van Europa. Een nieuwe faciliteit zoals de derde laadplaats is een mooi voorbeeld van wat je samen kunt bereiken.”

Eelco Hoekstra, voorzitter van de raad van bestuur en president-directeur van Koninklijke Vopak: “Vopak heeft op- en overslag van LNG aangemerkt als een van haar strategische aandachtsgebieden. Deze derde steiger biedt de mogelijkheid om de introductie van LNG als een milieuvriendelijkere brandstof voor de transportsector te vergemakkelijken. Tevens versterkt het de hubfunctie van de Gate terminal in Noordwest-Europa voor onze gewaardeerde partners en klanten.“

Han Fennema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie: “Met deze laadplaats bieden we de transportsector de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk en de uitstoot van verontreinigende stoffen sterk te verminderen. De inzet van LNG voor het transport illustreert de rol die aardgas kan spelen als schoonste fossiele brandstof in de energietransitie”

LNG is als brandstof een logische en realistische keuze voor de maritieme sector”, zegt Lauran Wetemans, General Manager Downstream LNG Shell. “De nieuwe laadsteiger is dan ook fantastisch nieuws voor de industrie. Overal ter wereld werken we samen met onze klanten aan de beste oplossing op het gebied van deze schone transportbrandstof.

” Timo Koponen, vicepresident Flow & Gas Solutions van Wärtsilä Marine Solutions:“De meest recente uitbreiding van de Gate terminal is een uitstekend voorbeeld van visie en toewijding om de benodigde stappen te zetten naar een haalbaar LNG-verhaal voor klanten uit de maritieme sector. De timing van de opening van de LNG-laadplaats had niet beter kunnen aansluiten bij het momentum in een markt die steeds meer doordrongen raakt van het belang van schonere brandstof voor schepen.”

“Beschikbaarheid van LNG-scheepsbrandstof is niet langer het probleem,” aldus Tor Morten Osmundsen, president-directeur van Skangas.

Jan Valkier, president-directeur van de Anthony Veder Group N.V.: ”Deze nieuwe LNG-overslagterminal kan ook kleinere partijen overpompen en zorgt daarmee voor meer flexibiliteit. De LNG-tankers van Anthony Veder kunnen hier laden voor bunkeractiviteiten of voor verdere distributie van LNG naar plaatsen zonder aardgasnetwerk waar deze relatief schone brandstof voor industriële doeleinden of elektriciteitsopwekking gebruikt wordt. Het betekent daarnaast een mijlpaal voor de Nederlandse gasrotonde omdat we nu ook in staat zijn om aardgas per schip, in plaats van per tankauto of pijpleiding, in Europa te distribueren.”

Dick Höglund, financieel directeur bij Terntank Rederi A/S: “De toekomst waarin onze machines op LNG lopen is zojuist begonnen en er is geen weg terug naar de traditionele manier. We moeten allen proberen bij te dragen aan een groenere en schonere scheepvaart en dat ziet Terntank als een grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn we blij dat tot nog toe de techniek onze verwachtingen overtreft.”

Rolf Brouwer, directeur van Gate terminal B.V.: “Gate terminal kan met deze nieuwe laadplaats onze klanten nog meer service bieden door hen de mogelijkheid te geven om LNG in kleinere (bunker)schepen te laden. Dankzij deze nieuwe mogelijkheid draagt Gate terminal bij aan een solide en betrouwbare distributieketen waarmee LNG naar schepen en andere gebruikers gebracht kan worden. Gate terminal gaat verder met het vergroten van de capaciteit van de terminal. Zo worden in het tweede kwartaal van volgend jaar twee laadplatforms voor LNG-vrachtwagens bijgebouwd.”