Gate terminal neemt investeringsbeslissing voor een beperkte capaciteitsuitbreiding

1 juli 2021

Gate terminal B.V., een joint venture van Gasunie en Vopak, kende de laatste jaren periodes met een zeer hoge bezettingsgraad. Een record hervergassing van ongeveer 1,1 BCM gedurende de afgelopen maand mei illustreert dit

Gate terminal heeft nu voldoende bindende marktinteresse ontvangen om te beslissen de capaciteit met 0,5 BCM per jaar te verhogen tot 12,5 BCM per jaar.  Deze bijkomende capaciteit wordt naar verwachting opgeleverd op 1 oktober 2024.