Gate terminal bouwt nieuwe installaties voor distributie van LNG via kleine tankers en bunkerschepen

3 juli 2014

Rotterdam - Groningen Gasunie en Koninklijke Vopak maken vandaag bekend dat hun joint venture, Gate terminal, de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om LNG "break bulk" infrastructuur en diensten toe te voegen aan het aanbod van de terminal. Verwacht wordt dat deze nieuwe faciliteit in de Rotterdamse haven een impuls zal geven aan het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector in Nederland en Noordwest-Europa.

Hoofdpunten

  • Start bouw nog dit jaar gepland; oplevering en start van de eerste dienstverlening is voorzien in het eerste halfjaar van 2016
  • Gate terminal wordt uitgebreid met een extra havenbekken om distributie van LNG voor kleinschalig gebruik mogelijk te maken met een maximum capaciteit van 280 slots per jaar
  • Shell is launching customer
  • Nieuwe infrastructuur maakt distributie van LNG als alternatieve transportbrandstof met lager emissies mogelijk naar transporteurs in heel Europa

“Break bulk” diensten zijn erop gericht grootschalige LNG-ladingen in kleinere eenheden op te splitsen. Dit maakt het mogelijk om LNG te distribueren als brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en ook om het toe te passen in de industrie. Het gebruik van LNG als brandstof zal naar verwachting aanzienlijk groeien als gevolg van de invoering vanaf 2015 van strenge nieuwe emissienormen (SECA) voor de maritieme sector in de Noordzee en de Oostzee. Door LNG als brandstof te gebruiken, kunnen binnenvaartschepen, coasters, veerboten en ook zware vrachtwagens, hun CO2 emissies terugbrengen met een percentage oplopend tot 20%,en hun NOX-uitstoot met maximaal 85%, terwijl zwavel- en fijnstof-emissies tot praktisch nul worden teruggebracht. Om die reden stimuleren de Nederlandse regering en de Europese Unie de ontwikkeling van LNG als brandstof voor de transportsector.

Gate terminal, een joint venture van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte in Rotterdam, ging van start in september 2011. Gate terminal is de toegangspoort voor LNG uit de hele wereld en draagt daarmee bij aan de diversificatie van de Europese gasvoorziening. Gate terminal ontvangt het LNG, slaat het op, maakt het weer gasvormig en voert het in in het Noordwest-Europese gastransportnetwerk. In januari 2014 startte Gate met succes een laadstation voor tankwagens en containers met een totale capaciteit van 5.000 tankwagens per jaar. In het afgelopen jaar heeft Gate zich ontwikkeld tot een knooppunt (“hub”) van waaruit export van LNG kan plaatsvinden naar andere delen van Europa en de rest van de wereld.

Het Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij het project met het ontwerp en de bouw van een speciaal havenbekken voor LNG break bulk operaties en heeft ook al nieuwe regelgeving ingevoerd voor het bunkeren van LNG door binnenvaartschepen en overslag door bunkerschepen naar zeeschepen. De oplevering en start van de eerste dienstverlening van deze nieuwe LNG-infrastructuur voor tankerbinnenvaartschepen en andere kleinere tankers (met een maximum capaciteit van 280 slots per jaar) worden voorzien in de eerste helft van 2016. De haven van Rotterdam beschikt dan over een complete “supply chain” voor LNG.

Als launching customer speelt Shell een vooraanstaande rol in dit project dat de voorwaarden schept voor de uitrol van LNG als brandstof voor de transportsector in Noord-Europa. Vanaf Gate in Rotterdam, zal het voor klanten als Shell mogelijk zijn LNG bunkerstations in het Waddengebied, Scandinavië en de Oostzee te beleveren – maar ook bunkerstations langs de Rijn, de Main en de Donau. Daarmee voorzien zij in een alternatieve brandstof met lage emissies voor vervoerders in heel Europa.

De nieuwe infrastructuur van Gate terminal levert ook een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’. Dit samenwerkingsverband tussen de Nederlandse regering, ondernemingen en kennisinstituten is erop gericht groene groei te bevorderen. Met haar uitgebreide break bulk voorzieningen legt Gate terminal de basis voor schoner transport over de weg, binnenvaartwegen en kustvaart in heel Noord-Europa. Onderzoek wijst uit dat de invoering van LNG als brandstof in de transportsector in aanzienlijke mate kan bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.

Het project is van essentieel belang om de opslag van LNG en de levering ervan in havens in Noordwest-Europa, zoals Göteborg, zeker te stellen. De maritieme verbinding tussen Rotterdam en dit gebied wordt beschouwd als een onderdeel van het EU-concept ‘snelwegen van de zee’ en is om die reden geselecteerd voor medefinanciering door het TEN-T programma van de Europese Unie.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie en publicatie.