Vopak en Gasunie

4 december 2006

Gate terminal benoemt Algemeen Directeur

  • De heer Ulco Vermeulen benoemd tot Algemeen Directeur van Gate terminal B.V.
  • Op 13 november 2006 is ontheffing verleend door de Minister van Economische Zaken
  • Op 16 november 2006 heeft de Provincie Zuid-Holland een definitieve milieuvergunning aan Gate terminal verleend
  • Gate terminal tekent ‘Heads of Agreements’ met acht klanten
  • Drie consortia bereiden offertes voor de ontwikkeling en bouw voor

Gate terminal B.V., een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), ontwikkelt een LNG (Liquified Natural Gas) importterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam. Drs. Ulco Vermeulen is benoemd tot Algemeen Directeur van Gate terminal B.V. (Gate). Ulco Vermeulen heeft diverse managementfuncties bekleed bij Gasunie, waaronder die van Directeur Participaties & Ontwikkelingen.

In de afgelopen tijd heeft het LNG-terminalproject een aantal belangrijke mijlpalen bereikt.

Zo heeft de Minister van Economische Zaken op 13 november 2006 aan Gate een ontheffing verleend voor regelgeving zoals vastgelegd in de Gaswet. Deze ontheffing geldt voor een periode van twintig jaar en voor een maximale doorzetcapaciteit van 16 bcm per jaar. De ontheffing is door de Nederlandse overheid voorgelegd aan de Europese Commissie.

Op 16 november 2006 heeft de Provincie Zuid-Holland een definitieve milieuvergunning verleend aan Gate voor de bouw van LNG opslagtanks en verdampingsinstallaties.

Voor het definitieve ontwerp en bouw van deze terminal hebben zich op dit moment drie (3) consortia aangemeld. De beoordeling van hun offertes zal in januari 2007 starten. Gate verwacht de definitieve keuze van aannemer in het tweede kwartaal van 2007 bekend te maken.

De belangstelling vanuit de markt is positief. De contractonderhandelingen bevinden zich in een afrondende fase. Er zijn met acht (8) klanten zogenaamde ‘Heads of Agreements’ getekend, dit is de tweede fase in de contractonderhandelingen, die uit drie onderdelen bestaat. De genoemde klanten bevinden zich nu in het stadium waarin zij de aanvoer van LNG gaan vastleggen. Als zij de inkoop met succes afronden, kunnen zij de definitieve doorzetcontracten met Gate tekenen.
Sommige klanten zullen dan een minderheidsbelang in Gate terminal verwerven, onder de conditie dat de onafhankelijkheid van de terminal gegarandeerd is.

Met het bereiken van genoemde mijlpalen ontwikkelt het project zich volgens plan. Als ook alle andere mijlpalen worden gehaald, dan kan medio 2007 een definitieve investeringsbeslissing worden genomen en zal de terminal op zijn vroegst vanaf medio 2010 operationeel zijn.

Profiel N.V. Nederlandse Gasunie 
N.V. Nederlandse Gasunie is een aardgastransportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. Onder de taken van Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van diensten op het gebied van gastransport en -infrastructuur. Daarbij wordt ingespeeld op toenemende internationale gasstromen. In 2005 bedroeg de doorzet van gas ruim 95 miljard kubieke meter.

Voor meer informatie:
Communicatie N.V. Nederlandse Gasunie
Hansch van der Velden
Telefoon : 050 – 521 21 60
E-mail  : j.h.van.der.velden@gasunie.nl
Website : www.gasunie.nl

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 75 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 30 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie:
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010 – 400 2777
E-mail  : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com